"ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ", ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ, FIR, ΑΟΖ κλπ (ΧΑΡΤΕΣ & ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ)

Θεωρώντας ότι κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις είναι αναγκαίες για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, το άρθρο αποσκοπεί σε μία απλή ενημερωση χωρίς να υπεισέρχεται σε περίπλοκες λεπτομέρειες, παρουσιάζοντας χάρτες με σύντομες επεξηγήσεις για τις «γκρίζες ζώνες», τα διεκδικούμενα από την Τουρκία νησιά, την ελληνική και τουρκική ΑΟΖ, τα 6 και 12 ν.μ, το FIR Αθηνών την περιοχή ευθύνης «Έρευνας και Διάσωσης».

  

   1.   FIR ΑΘΗΝΩΝ  -  «ΝΟΤΑΜ 714»

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), καθόρισε τα όρια των περιοχών ευθύνης των κρατών – μελών του (χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται με τα χερσαία ή θαλάσσια σύνορα τους), που  ονόμασε F.I.R  (Flight Information Region) [1],  προκειμένου να ελέγχεται ο εναέριος χώρος τους, και έτσι ώστε το κάθε τμήμα της ατμόσφαιρας να ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο F.I.R

Με τον όρο F.I.R περιγράφεται ένας εναέριος χώρος συγκεκριμένης έκτασης όπου παρέχονται υπηρεσίες πληροφοριών πτήσεων και προειδοποίησης, οι οποίες και αποτελούν τα βασικά επίπεδα της υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας, παρέχοντας πληροφορίες απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή πτήσεων και ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών κατά την περίπτωση που ένα αεροσκάφος βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε όλα τα αεροσκάφη που πετούν εντός ενός F.I.R.

Το FIR Αθηνών που οριοθετήθηκε μετά από ευρωπαϊκές συνδιασκέψεις το 1950, 1952 και 1958, καλύπτει τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο (ΕΕΧ) και επιπλέον διάσπαρτα τμήματα του διεθνούς, με δεδομένο ότι αυτό δεν σχετίζεται με κυριαρχία, αλλά με δικαιοδοσία. Η Τουρκία όντας παρούσα στις παραπάνω συνδιασκέψεις, αποδέχθηκε πλήρως τον καθορισμό.

Η κάθε χώρα σε συνεργασία με τον ICAO έχει θεσπίσει κάποιους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, τους οποίους υποχρεούται να ακολουθεί κάθε εναέριο μέσο που βρίσκεται εντός του FIR της και οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης με αυτούς, θεωρείται ως παραβίαση του FIR. η οποία βέβαια δεν είναι το ίδιο με την παραβίαση των συνόρων αν και σε πολλές περιπτώσεις είναι παρεμφερής.

Έτσι σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, η Ελλάδα απαιτεί για λόγους ασφάλειας των πολιτικών πτήσεων, όπως όλα τα αεροσκάφη (πολιτικά και στρατιωτικά) να υποβάλουν σχέδια πτήσης πριν από την είσοδό τους στο FIR Αθηνών.

Όμως τον Αύγουστο του 1974, η Τουρκία αυθαίρετα εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ 714 («ειδοποίηση προς αεροναυτιλομένους») με την οποία προσπαθούσε να επεκτείνει τον περιοχή της δικαιοδοσίας της μέσα στο FIR Αθηνών και μέχρι το μέσον του Αιγαίου (κόκκινη γραμμή χάρτη).

Η Ελλάδα αντέδρασε και με την ΝΟΤΑΜ 1157 κήρυξε το Αιγαίο επικίνδυνη περιοχή, ενώ οι εκκλήσεις του ICAO προς τις δύο χώρες δεν έφεραν αποτελέσματα. Τελικά η Τουρκία το 1980, ανακάλεσε τη ΝΟΤΑΜ 714 όταν διαπίστωσε ότι το μέτρο έβλαπτε τα συμφέροντά της και ιδίως τον τουρισμό της.

Ωστόσο η Τουρκία από τότε, ισχυριζόμενη ότι η Σύμβαση του Σικάγο δεν αφορά στα κρατικά αεροσκάφη, αρνείται να υποβάλει σχέδια πτήσεων για τις εισόδους των στρατιωτικών αεροσκαφών της εντός του FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας έτσι συνεχείς παραβιάσεις των κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας.

Λόγω αυτής της έκρυθμης κατάστασης, η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία εξαναγκάζεται να προβαίνει συχνά σε διαδικασίες αναγνώρισης των αγνώστων αεροσκαφών που εισέρχονται στο FIR Αθηνών, καθώς και σε αναχαιτίσεις, όταν αυτά παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο μας.

 

   2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

H Άγκυρα λειτουργώντας κατά την γνώριμη πονηρή αλλά και προκλητική τακτική της, μέσα από το φαινομενικά «αθώο» θέμα της «Έρευνας και διάσωσης» (SAR – Search and Resque) επιδιώκει την επέκτασή της στο Αιγαίο, αμφισβητώντας το F.I.R Αθηνών, μέσα στα όρια του οποίου επιχειρείται η «έρευνα και διάσωση» σε περιπτώσεις αεροπορικών και ναυτικών ατυχημάτων.

Η ελληνική περιοχή ευθύνης έχει καθορισθεί από τον ICAO από το 1952 και συμπίπτει με την περιοχή του FIR Αθηνών, την οποία η Τουρκία (όπως προαναφέρθηκε) αποδέχτηκε, αλλά αμφισβητεί από τον Αύγουστο του 1974.

Η Τουρκία το 1980 ζήτησε από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization - ΙΜΟ) να εγκρίνει το μισό Αιγαίο ως περιοχή Έρευνας και Διάσωσης της Άγκυρας, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Έτσι το 1988, οριοθέτησε αυθαίρετα  περιοχή ευθύνης της για παροχή έρευνας και διάσωσης σε κινδυνεύοντα «αεροπορικά και θαλάσσια μέσα», μέχρι … που αλλού; Μέχρι το μέσον περίπου του Αιγαίου

Το 1989, ο ICAO επιβεβαίωσε ότι οι περιοχές ευθύνης Ελλάδος και Τουρκίας παραμένουν αμετάβλητες, όπως έχουν ορισθεί

Παρόλα αυτά, τα τουρκικά πλοία σε περίπτωση ατυχήματος όχι μόνο δεν ειδοποιούν τις ελληνικές αρχές, αλλά σαμποτάρουν το έργο τους, ώστε να κατηγορήσουν στην συνέχεια την Ελλάδα για ανικανότητα και αναξιοπιστία.

Το 2001 η τουρκική Εθνοσυνέλευση ψήφισε τον νόμο 24611/12-12-2001, σύμφωνα με τον οποίο ορίζει μονομερώς το μισό Αιγαίο και το βόρειο τμήμα του FIR Λευκωσίας ως περιοχή ευθύνης της Άγκυρας. Ο ΙΜΟ δυστυχώς, χωρίς να υπάρξει τότε αντίδραση της Αθήνας, συμπεριέλαβε τον τουρκικό νόμο στο διεθνές εγχειρίδιο του, που αφορά σε θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περίπλοκο αυτό θέμα, μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ  από τον αναλυτή κ. Αθανάσιο Δρούγο

Στην εικόνα, οι χάρτες των «Βοηθητικών Κέντρων Συντονισμού Έρευνα – Διάσωσης» (χερσαίων, ναυτικών, αεροπορικών δυνάμεων και διοίκησης ασφαλείας ακτών, καταδεικνύουν με σαφήνεια την περιοχή που όρισε αυθαίρετα η Άγκυρα …

 

   3.   ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ  (6 και 12 ναυτικά μίλια)    

Το 1982, ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που περιελάμβανε την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων των παράλιων χωρών στα 12 ν.μ από την πλησιέστερη ξηρά, την στιγμή που η Ελλάδα είχε ορίσει από το 1936 ως χωρικά της ύδατα, τα εκτεινόμενα σε απόσταση 6 ν.μ  από τις ακτές της.

Σύμφωνα με αυτή την Σύμβαση Δικαίου (UNCLOS - United Nations Convention on the Law Of the Sea) …  «Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χωρικής του θάλασσας, [το οποίο] δεν [μπορεί] να υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα από τις γραμμές βάσεως …».

Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση τον Ιούνιο του 1995, ενώ η Τουρκία από την ψήφισή της δήλωσε (και παραμένει πάγια θέση της) ότι εάν η επέκταση αυτή υιοθετηθεί από την Ελλάδα, θα θεωρηθεί ως «Casus belli» (αιτία πολέμου), γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως η Τουρκία δεν θα είχε πρόσβαση στο Αιγαίο, αφού εκτός από ελάχιστα υπάρχοντα ναυτικά περάσματα, για κάθε έξοδό της σ΄αυτό, θα χρειαζόταν ελληνική έγκριση.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των χωρών που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών τους υδάτων, συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία  η οποία τα έχει επεκτείνει στα 12 ν.μ τόσο στη Μεσόγειο, όσο και στον Εύξεινο Πόντο από το 1964. 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα αυτονόητα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ν.μ και να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική «λίμνη», αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σ΄αυτό για ευνόητους λόγους.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, λόγω γεωγραφικών περιορισμών το πλάτος των χωρικών υδάτων μπορεί να είναι μικρότερο ακόμα και των 6 ν.μ, αφού η απόσταση των ελληνικών ακτών από την τουρκική είναι μικρότερη των 12 ν.μ, οπότε γενικά εφαρμόζεται ο κανόνας της «μέσης γραμμής»,

Σχετικά πρόσφατα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε δια στόματος ΥΠΕΞ, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων τμηματικά, αρχής γενομένης από το Ιόνιο Πέλαγος (δηλαδή από περιοχές που δεν θίγουν την Τουρκία) και στη συνέχεια με το Αιγαίο …

Στην εικόνα που ακολουθεί, αριστερά ο χάρτης του Αιγαίου (σημερινή κατάσταση) με τα χωρικά ύδατα να εκτείνονται μέχρι τα 6 ν.μ και δεξιά ο ίδιος χάρτης με τα χωρικά ύδατα να εκτείνονται στα 12 ν.μ

τωρινή κατάσταση, κατά την οποία το εύρος των χωρικών υδάτων έχει καθοριστεί στα 6 ναυτικά μίλια

 

   4.   Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ «25ου ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ»

Ο 25ος μεσημβρινός (ένας από τους 180 της γης) είναι μία νοητή κάθετη γραμμή, η οποία διερχόμενη από το Αιγαίο, ουσιαστικά το διχοτομεί. Για την ελληνική επικράτεια, αρχίζει δυτικά της Ξάνθης, διασχίζει την Λήμνο, περνά ανατολικά της Εύβοιας, την Τήνο και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης 

Για την Τουρκία ο 25ος μεσημβρινός αποτελεί εθνικό στόχο, η πραγμάτωση του οποίου θα της επέτρεπε να εισβάλλει στο μισό Αιγαίο, αφού η διχοτόμησή του θα είχε σαν αποτέλεσμα την αποστρατικοποίηση του μισού και ουσιαστικά την παράδοση πολλών ελληνικών νησιών (Δωδεκάνησων, Σαμοθράκης, Λήμνου Λέσβου, Ικαρίας κλπ κλπ) στη διάθεση της Τουρκίας.

Έτσι, μια αλυσίδα ενεργειών της Άγκυρας επί σειρά δεκαετιών (όπως η ΝΟΤΑΜ 714 ή άλλες που προαναφέρθηκαν), αποβλέπουν ουσιαστικά στην δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επέκταση των συνόρων της στο Αιγαίο, σε θάλασσα και αέρα, μέχρι του 25ου μεσημβρινού …

Πέρα από συγκεκριμένες καταστρεπτικές πολιτικές ενέργειες που ουσιαστικά χάρισαν στην Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο, το 2010 η κυβέρνηση Παπανδρέου εξέταζε πόσον θα ήταν «συμφέρον» να πραγματοποιηθεί μία συμφωνία, βάσει της οποίας θα μετατρεπόταν το Αιγαίο ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού σε «περιοχή αποφυγής έντασης» ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με την απαγόρευση πτήσεων ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί που στήριζαν μία τέτοια σκέψη, ήταν ότι δεν θα υπήρχαν εντάσεις στο FIR Αθηνών, ότι θα υπήρχε σημαντική μείωση στις δαπάνες αναχαιτήσεων, και ότι θα αυξανόταν η εναέρια κυκλοφορία κατά 30% με όφελος 2δις ετησίως. Ευτυχώς το σχέδιο εγκαταλήφθηκε ...                                                                        

 

   5.   ΑΟΖ

Σύμφωνα   με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της Θάλασσας (1982), η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), είναι η θαλάσσια έκταση εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας. Εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων της χώρας, στα 200 ναυτικά μίλια (370 χλμ) από την ακτογραμμή.

Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι ΑΟΖ δύο ή περισσοτέρων χωρών εφάπτονται, όταν δηλαδή οι ακτογραμμές αυτών των χωρών απέχουν λιγότερο από 400 ναυτικά μίλια, οπότε σ΄ αυτή την περίπτωση έγκειται στις χώρες που τις διεκδικούν, να ορίσουν από κοινού θαλάσσια σύνορα. Κατά συνέπεια, η ακριβής έκταση της ΑΟΖ αποτελεί συχνά θέμα διαμάχης μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών, η οποία όπως είναι αναμενόμενο υφίσταται και μεταξύ Ελλάδος - Τουρκίας

Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει ΑΟΖ με καμία γείτονα χώρα, αν και έχει το δικαίωμα να το πράξει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τη διεθνή νομοθεσία. Ωστόσο η ελληνική πλευρά δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποια τέτοιου είδους διεκδίκηση. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ήδη αναγνωρίσει την ΑΟΖ της Ελλάδας (όπως και της Κύπρου)

Ποιες είναι όμως οι ΑΟΖ των δύο χωρών;

Η οργάνωση Marine Regions, δημιούργημα του «Flanders Marine Institute» το οποίο έχει έδρα στην πόλη Ostend του Βελγίου και θεωρείται το παγκόσμιο κέντρο χαρτογράφησης θαλασσίων ζωνών. εξέδωσε την 21.10.2016 αναθεωρημένους χάρτες (9η έκδοση) που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ΑΟΖ όλων των παράκτιων κρατών του πλανήτη και στους οποίους απεικονίζονται χωρίς περιθώριο παρερμηνείας οι ΑΟΖ Ελλάδος και Τουρκίας βάσει του Διεθνούς Δικαίου …

Ωστόσο, στο πλαίσιο των πάγιων αυθαίρετων διεκδικήσεών της η Τουρκία, αγνοώντας επιδεικτικά την ύπαρξη του συμπλέγματος Καστελόριζου (Καστελόριζο, Στρογγύλη, Ρω και 8 νησίδες) έχει εκδώσει διάφορους χάρτες όπως τον παρακάτω …

… αλλά και πιο «επίσημους» όπως αυτόν που σχεδιάστηκε από τον καθηγητή του πανεπιστημίου της Άγκυρας και θεωρητικό της Τουρκίας για θέματα χωρικών υδάτων, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, Prof. Dr. Sertaç Başeren

Το πρόβλημα όμως για την Τουρκία είναι ότι το Καστελόριζο (και όχι μόνο) υπάρχει, είναι ελληνικό και έχει ΑΟΖ, μετατρέποντας αυτόματα την διεκδικούμενη περιοχή σε αυθαίρετο και άνομο τουρκικό «ευσεβή πόθο» …

 

   6.   ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εάν το θέμα δεν είχε ιδιαίτερη σοβαρότητα, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί ένα πολύ επιτυχημένο αστείο. Η Άγκυρα κυριολεκτικά «ότι θυμάται χαίρεται» … και ο αριθμός των διεκδικούμενων νησιών κυμαίνεται μέχρι σήμερα από 16 μέχρι 25, αφού αλλάζει συνεχώς από δήλωση σε δήλωση.  

Το 2013, ο Υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου είχε παρουσιάσει στην τουρκική Βουλή λίστα με 25 νησιά, αμφισβητώντας για πρώτη φορά δημόσια την ελληνική κυριαρχία, ενώ σχετικά πρόσφατα έκαναν λόγο άλλοτε για 16 και άλλοτε για 18 ...

Ωστόσο η επιθετικότητα, η προκλητικότητα, το θράσος και η παράνοια της Άγκυρας, θα μπορούσε να συνοψισθεί σε τρεις λέξεις …  «απόρρητη λίστα EGAYDAAK» … ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει: «Egemenligi Anlasmalarla Yunanistan’a Devredilmemis Ada Adacιkve Kayalιklar» («Νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα»).

Αυτή η περίφημη λίστα συντάχθηκε το 1996, χρονιά που επίσημα η Τουρκία έθεσε για πρώτη φορά ζήτημα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο (προκαλώντας παράλληλα το θερμό επεισόδιο στα Ίμια) και περιλαμβάνει 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες (που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ ), αρχίζοντας από την βραχονησίδα Ζουράφα ανατολικά της Σαμοθράκης, μέχρι την νήσο Γαύδο στα νότια της Κρήτης, «γκριζάροντας» το μισό Αιγαίο.

«Συναντάμε το περιβόητο αρκτικόλεξο EGAYDAAK το 1996, μέσω ενός εγχειριδίου που εκδόθηκε από τις Ακαδημίες Πολέμου της Τουρκίας. Από τότε ο όρος αυτός επανέρχεται στην επικαιρότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα» λέει ο Ταξίαρχος ε.α. και γεωστρατηγικός αναλυτής Χρήστος Μηνάγιας, συγγραφέας του βιβλίου «Απόρρητος Φάκελος Τουρκία - Η Εθνική Στρατηγική της Τουρκίας», στο οποίο ασχολείται διεξοδικά με τις τουρκικές διεκδικήσεις στις ελληνικές θάλασσες.

Στον ακόλουθο χάρτη, 26 από τα διεκδικούμενα νησιά των οποίων το όνομα ακούγεται πιο συχνά, μια που όπως και προαναφέρθηκε, ούτε και η ίδια η Άγκυρα πια ξέρει τι ζητάει …

 

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Με το διαχρονικό παρανοϊκό θράσος της Άγκυρας, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα πως μέχρι να διαβάσετε αυτό το άρθρο, δεν θα έχει προστεθεί στα διεκδικούμενα νησιά η Εύβοια ή η Πελοπόννησος … Η Τουρκία, πάντα Τουρκία ήταν ... αν και εκτιμούμε ότι δεν θα είναι για πολύ ακόμα ...

 

Ι.Π

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

[1]   O αντίστοιχος αεροπορικός όρος του F.I.R στα ελληνικά, είναι «Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων» («ΠΠΠ»)

 

ΠΗΓΕΣ

https://defensegr.wordpress.com/2015/06/23/ti-einai-to-fir/     

https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/fir-athinon.html      

http://ellinvonxartes.blogspot.gr/2012/01/12-fir.html     

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2016/10/blog-post_935.html  

http://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=5679&zone=eez

http://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=5697&zone=eez

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/09/blog-post_3191.html

https://www.facebook.com/drougos/posts/1061498110540139

http://greeknation.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4539.html        

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7      

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD     FIR

Search