ΠΛΑΤΩΝ - Ο "ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ" (video)

ΠΛΑΤΩΝ – Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Πρόκειται ίσως για την σημαντικότερη ιστορία στον κόσμο, μέσω της οποίας μπορεί να δει κάποιος τα πράγματα όπως πραγματικά είναι ...

Ο «μύθος» του Σπηλαίου περιέχεται στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα και είναι μια πολλαπλή αλληγορία, μέσω της οποίας ο Πλάτωνας αναπτύσσει τον δικό του κόσμο ιδεών.

H «APOKALYPSIS» εκτιμά ότι το video αρκεί για μία πρώτη προσέγγιση του θέματος και δεν υπεισέρχεται σε περαιτέρω ανάλυση είτε των καταστάσεων που περιγράφονται, είτε των ρόλων των «πρωταγωνιστών», για τα οποία υπάρχουν εκτενείς αναλύσεις στην σχετική βιβλιογραφία.

 

 

 

 

Search