ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (ΤΙ - ΠΩΣ - ΓΙΑΤΙ - PHOTO ALBUM - VIDEOS)

«Οι υποσυνείδητες πτυχές του κάθε τι που μας συμβαίνει μπορεί να φαίνεται πως παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, αλλά αυτές είναι οι σχεδόν αόρατες ρίζες των συνειδητών μας σκέψεων»       Carl Jung

H επιστήμη έχει δείξει ότι οι πεποιθήσεις σας δημιουργούν την πραγματικότητά σας. Έτσι, όποιος επηρεάζει τις πεποιθήσεις σας, διαμορφώνει και την πραγματικότητά σας - Shunyata

 

ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ

Σύμφωνα με την ψυχανάλυση, διακρίνονται τρία επίπεδα συνείδησης: Το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Για τις ανάγκες του άρθρου και για «οικονομία χώρου», παρακάμπτουμε το συνειδητό (που σχετίζεται με την λογική, την σύγκριση, την ανάλυση, την εκμάθηση, την κατανόηση), καθώς και το ασυνείδητο (που αποτελεί την απέραντη τράπεζα των παιδικών μας και τρεχουσών εμπειριών, αναμνήσεων, φόβων, ελπίδων, επιθυμιών, ορέξεων, σκέψεων, ορμών, για τις οποίες δεν έχουμε καμιά σαφή επίγνωση) και  εστιάζουμε στο υποσυνείδητο. 

Το υποσυνείδητο,  είναι το μέρος του συνειδητού που ενεργεί έξω από το πλαίσιο της άμεσης αντίληψης. Περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα, σκέψεις, ιδέες, αναμνήσεις, που είναι εκτός της άμεσης επίγνωσης του ατόμου, αλλά τα οποία είναι (εν δυνάμει) άμεσα διαθέσιμα. Συνδέεται στενά με την προσωπικότητα του ατόμου και οι εκδηλώσεις του μερικές φορές είναι βεβαιότερες από τις συνειδητές, αφού είναι πάντοτε παρόν στην καθημερινή ζωή και έχοντας την δυνατότητα να λειτουργεί εκατομμύρια φορές γρηγορότερα από τον συνειδητό νου, πράγμα για το οποίο ο Ψυχολόγος George Miller μας λέει, ότι ο υποσυνείδητος νους παράγει 20 με 40 εκατομμύρια νευρικές πυροδοτήσεις ανά δευτερόλεπτο, ενώ ο συνειδητός κατά μέσο όρο μόλις 20 με 40.

Το υποσυνείδητο θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα μεγάλο σκοτεινό μουσείο, στην μέση του οποίου στέκεστε κρατώντας έναν φακό (συνειδητός νους) και την δέσμη του οποίου μπορείτε να στρέψετε μόνο σε ένα έκθεμα την κάθε φορά.

Το υποσυνείδητο είναι το μεγαλύτερο μέρος του μυαλού, είναι εξαιρετικά ισχυρό και ικανό να επεξεργάζεται πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα, αλλά … είναι παράλογο, δεν αιτιολογεί, και δεν μπορεί να διακρίνει έννοιες όπως καλό/κακό, ή θετικό/αρνητικό. Κρατά τις διαδικασίες του μυστικές από το συνειδητό, δεν γνωρίζει την διαφορά ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα και … είναι υπερβολικά εύπιστο μπορώντας να πιστέψει οτιδήποτε

Σε αυτή την τελευταία ιδιότητά του στηρίζεται η υποβολή, που είναι η διείσδυση ορισμένων ιδεών ή εντολών στο υποσυνείδητο ενός ατόμου, οι οποίες εκλαμβάνονται σαν αυταπόδεικτες αλήθειες, και χωρίς έλεγχο ωθούν το άτομο προς συγκεκριμένες ενέργειες.   

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Μέχρι σήμερα, έχει διεξαχθεί μεγάλος αριθμός μελετών διάφορων τύπων, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας μεγάλης βιβλιογραφίας αλλά και «παραφιλολογίας» επί του θέματος, με σύμφωνες ή αντικρουόμενες απόψεις και «σχολές». Αυτές παρουσίασαν αξιόλογα ευρήματα, σημαντικότερα των οποίων θεωρούμε όσα προέκυψαν από μελέτες σε ασθενείς με νευρολογικές βλάβες, ή  σε ευρισκόμενους σε ολική αναισθησία. Στην πρώτη περίπτωση, οι ασθενείς οι οποίοι ισχυρίζονταν πως δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν ορισμένα ερεθίσματα, ανταποκρίθηκαν βάσει των πληροφοριών που έλαβαν (μη συνειδητά) από τα ερεθίσματα αυτά. Οι δε δεύτεροι, ενώ οι ίδιοι εύλογα δεν έδειξαν καμία γνώση γεγονότων που συνέβησαν κατά την διάρκεια της αναισθησίας τους, οι έμμεσες μέθοδοι εξέτασής τους (όσων μπορούσαν να ανακαλέσουν), επιβεβαίωσαν ότι οι πληροφορίες είχαν γίνει αντιληπτές, έστω και αν αυτό δεν ήταν συνειδητοποιημένο.  

Πέρα όμως από την εκτενή βιβλιογραφία – παραφιλολογία (η παράθεση των οποίων θα μετέτρεπε το άρθρο σε διατριβή), η επιλεκτική χρήση ορισμένων απόψεων ειδικών επί του θέματος, μας οδηγεί σε μία σχετικά ασφαλή εικόνα, περί της αποτελεσματικότητας των υποσυνείδητων μηνυμάτων …

   Philip Merikle (καθηγητής Ψυχολογίας – ερευνητής):  « … κυριολεκτικά εκατοντάδες μελέτες έχουν δείξει ότι σημαντικές πληροφορίες ικανές να διαμορφώσουν αποφάσεις  και να κατευθύνουν ενέργειες (ατόμων), γίνονται αντιληπτές, ακόμα και αν τα άτομα δεν έχουν επίγνωση αυτής της αντίληψης»          

   Erdon Taylor (Ψυχοθεραπευτής): Πιστεύει ακράδαντα ότι οι υποσυνείδητες πληροφορίες επεξεργάζονται, διατηρούνται και ενεργούν, όταν παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο

   Dr. Bahador Bahrami (Νευροεπιστήμονας): Κατέδειξε μέσω έρευνας με χρήση σαρωτών εγκεφάλου, ότι ο εγκέφαλος απορροφάει τα υποσυνείδητα μηνύματα όταν δεν είναι ιδιαίτερα απασχολημένος

   Martijn Veltkamp (PhD): Απέδειξε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ωθηθούν να κάνουν κάποια πράγματα μέσω υποσυνείδητων ερεθισμάτων, τα οποία όμως ουσιαστικά ήδη είχαν την πρόθεση (προδιάθεση) να κάνουν

 

Φυσικά (όπως ήταν αναμενόμενο), στο ερώτημα εάν τα υποσυνείδητα μηνύματα χρησιμοποιούνται ευρέως για να επηρεάσουν ομάδες ανθρώπων, η επίσημη απάντηση των Επικυρίαρχων μέσω του στόματος «επιφανών» ειδικών, είναι ότι … «δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν ότι έχει γίνει κάποια σοβαρή ή παρατεταμένη προσπάθεια».

 

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ. TI EINAI ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Το υποσυνείδητο μήνυμα, είναι ένα σήμα ή ένα μήνυμα οπτικό ή ακουστικό, σχεδιασμένο να περνά κάτω από τα όρια της αντίληψης (της συνειδητής επίγνωσης) και να «παραδίδεται» στον (εύπιστο) υποσυνείδητο νου του αποδέκτη. Αυτά τα μηνύματα σύμφωνα με συνωμοσιολογικές και μη απόψεις, χρησιμοποιούνται για σκοπούς είτε διαφημιστικούς, είτε προπαγανδιστικούς, ή ακόμα και για αποστολή «σκοτεινών» μηνυμάτων από μυστικές οργανώσεις ή λατρευτικές οργανώσεις και αδελφότητες.

Ο όρος «υποσυνείδητο μήνυμα» διαδόθηκε το 1957,  με το βιβλίο «The Hidden Persuaders» του Vance Packard που πραγματευόταν το θέμα. Το 1973 ένα νέο βιβλίο, το «Subliminal Seduction», ισχυριζόμενο ότι οι υποσυνείδητες τεχνικές χρησιμοποιούνταν ευρέως στη διαφήμιση, συνέβαλε στην δημιουργία ενός γενικού κλίματος φόβου για «Οργουελικούς» κινδύνους. Αυτή η γενικευμένη ανησυχία, οδήγησε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ, να διεξαγάγει ακροάσεις και να κηρύξει την υποσυνείδητη διαφήμιση «αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον», επειδή επρόκειτο για «σκόπιμη εξαπάτηση» του κοινού.

Με δεδομένο ότι ο υποσυνείδητος νους είναι ανίκανος να κρίνει και να απορρίψει υπνωτικές ή υποσυνείδητες υποβολές, αφού φαίνεται ότι παρεμποδίζει λειτουργίες του εγκεφάλου που σχετίζονται με την κρίση, τα υποσυνείδητα μηνύματα μπορούν να αποκτήσουν δύναμη επιρροής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αν και ευρήματα ερευνών (πιθανώς κατευθυνόμενων) δείχνουν ότι οι υποσυνείδητες υποβολές δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές, πολλοί έχουν την πεποίθηση ότι δυνητικά οι υποσυνείδητες υποβολές,  είναι ισχυρότερες των συνειδητών.

ΣΗΜΕΡΑ …

… με το πλήθος των υπαρχόντων μέσων επικοινωνίας, των ιδεών και των κάθε είδους συμφερόντων (υλικών ή πνευματικών) οι άνθρωποι κυριολεκτικά βομβαρδίζονται ακατάπαυστα από πάσης φύσεως μηνύματα για τα οποία χρησιμοποιείται κάθε διαθέσιμη τεχνολογία. Ωστόσο επειδή απευθύνονται στο συνειδητό των ανθρώπων, τα αποτελέσματά τους είναι σχετικά, αφού ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, να κρίνει και να τα δεχθεί ή να τα απορρίψει, ανάλογα με το πόσο ενημερωμένος είναι για το ανάλογο θέμα. 

Έτσι, όταν ο «αποστολέας» του μηνύματος (άτομο, εμπορική ή μυστική εταιρείες, οργάνωση φανερή ή μυστική κλπ) θέλει επιτακτικά να πετύχει τον σκοπό του, καταφεύγει στην γνώριμη πια πρακτική και απευθύνεται στο υποσυνείδητο του «παραλήπτη», πράγμα που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Τα υποσυνείδητα μηνύματα για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, κατηγοριοποιούνται γενικά σε ακουστικά και οπτικά, με διαφορετική τεχνική παραγωγής, μετάδοση, και δράση επάνω στον άνθρωπο

  1.   ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

        α.   Εμβόλιμες και μη αντιληπτές επαναλαμβανόμενες εικόνες, σε τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές ταινίες

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος, στηρίζεται στην βασική αρχή της λειτουργίας του κινηματογράφου, όπου κάθε δευτερόλεπτο φιλμ αποτελείται από 24 – 30 καρέ (εικόνες), δίνοντας στον θεατή την ψευδαίσθηση της κίνησης (εάν τα καρέ είναι λιγότερα, τότε η κίνηση στην ταινία φαίνεται αργή, ή το αντίθετο εάν τα καρέ είναι περισσότερα). Εάν από τα 24 καρέ αφαιρεθεί ένα και αντικατασταθεί με μία εικόνα/εντολή - υποσυνείδητο μήνυμα, αυτή θα «αναβοσβήνει» σε ενιαίο πλαίσιο τόσο γρήγορα ώστε να μην γίνεται αντιληπτή συνειδητά. Ο εγκέφαλος όμως θα σχηματίσει μια γενική ιδέα του περιεχομένου των ξένων καρέ και επειδή δεν μπορεί να το κατανοήσει, θα το «περάσει» και θα το καταχωρήσει στο υποσυνείδητο…  Ωστόσο η απλή αυτή μέθοδος τελειοποιείται, εάν χρησιμοποιηθούν και κάποια φωτεινά εφέ πράγμα συνηθισμένο κυρίως σε video-clips.

Η ιστορία τους φαίνεται ότι άρχισε το 1956 από κάποιον James Vicory στις ΗΠΑ και την εταιρεία του «Subliminal Projection Company», προκειμένου να πουλήσει την ανακάλυψή του, με την οποία θα προέβαλε στην οθόνη του κινηματογράφου το μήνυμα που θα επιθυμούσε ο πελάτης, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και προφανώς χωρίς η διαφήμιση να γίνεται αντιληπτή από το κοινό.

Αν και από τότε έχουμε αρκετά παραδείγματα, όπως της διαφήμισης που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ με επώνυμη εταιρεία jeans η οποία παρέμβαλε καρέ με εικόνες πορνό, θα περιοριστούμε μόνο σε ένα, στον Ελληνικό χώρο … Πριν κάποια χρόνια, προβλήθηκε στην Ελληνική τηλεόραση διαφήμιση γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας. Αυτή παρουσίαζε ένα κοριτσάκι να τρέχει προς τη μητέρα που το περίμενε για να το αγκαλιάσει. Μετά από εξέταση του φιλμ, ανακαλύφθηκε η ύπαρξη εμβόλιμων καρέ που παρουσίαζαν πολεμικές σκηνές με νεκρούς, τραυματίες, παραμορφωμένα πρόσωπα κλπ, με αποτέλεσμα η «Επιτροπή Ελέγχου Διαφημίσεων» να απαγορεύσει την διαφήμιση, αφού αποφάνθηκε πως τα εμβόλιμα καρέ, δημιουργούσαν ένα αίσθημα ανασφάλειας και φόβου στο θεατή, προκειμένου να νιώσει την ανάγκη ασφάλισής του …

     β.   Εικόνες μέσα σε τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές ταινίες και video clips

     γ.   Εικόνες σε περιοδικά, εφημερίδες, αφίσες, εξώφυλλα δίσκων κλπ

Εδώ απαιτείται μία ιδιαίτερη τέχνη, προκειμένου να προβληθούν τόσα πράγματα και να μεταδοθούν μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τους περισσότερους δυνατόν αποδέκτες μέσα από μία εικόνα (πχ σε μία σελίδα περιοδικού, ή σε ένα εξώφυλλο δίσκου)

Η επίδραση των εικόνων (διαφημιστικών ή μη) πραγματοποιείται και εδώ μέσω του υποσυνείδητου. Σύμφωνα δε με την ψυχολογία, θεωρείται πως αυτή γίνεται κατά βάση μέσω των ενστίκτων αναπαραγωγής και αυτοσυντήρησης. Βέβαια είναι αυτονόητο ότι συχνά οι εικόνες – φράσεις, είναι περίτεχνα κρυμμένες, αφού αν ήταν εμφανείς η αντίδρασή μας θα ήταν δεδομένη.
 

ΦΩΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

Ας δούμε δειγματοληπτικά μερικές εικόνες, για μία γεύση του είδους και του εύρους αυτών των μηνυμάτων

 

1.   Με διαφημιστικό σκοπό …

… για αναψυκτικά, μπύρες και ποτά …

… για αυτοκίνητα …

… για υποδήματα …

… για διάφορα …

 

… για εταιρείες – παροχή υπηρεσιών …

 

   2.  Με μη διαφημιστικό σκοπό

       Για ενήλικες ….

 

… αλλά και για παιδιά …

… ακόμα και σε χαρτονόμισμα …

… σε logo Ολυμπιακών αγώνων …

… ή και στο Facebook …

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ «APOKALYPSIS»:  Στον χώρο των υποσυνείδητων μηνυμάτων ίσως θα μπορούσε να περιληφθεί μεγάλος αριθμός εικόνων που προβάλλουν μυστικιστικά / αποκρυφιστικά σύμβολα, όπως πχ τα «Κρόνια» που παρουσιάστηκαν σε σχετικό άρθρο που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ )

 

  2.   ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

       α.  Μέσω υπερήχων/υποήχων

Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο άνθρωπος ακούει σε ένα φάσμα συχνοτήτων από 20 Hz μέχρι 20 KHz.  Αν ο οιοσδήποτε ήχος βρίσκεται εκτός του φάσματος της ακοής μας, δεν γίνεται αντιληπτός και ανάλογα με την συχνότητά του ονομάζεται υπόηχος (<20 Hz ) ή υπέρηχος (>20 KHz ). Σύμφωνα με «θεωρία συνωμοσίας» η οποία είχε γίνει ιδιαίτερο αντικείμενο αναφορών στην δεκαετία του ΄80, υποσυνείδητα μηνύματα σε συχνότητες υποήχων/υπερήχων εγγράφονταν σε δίσκους ή κασέτες μουσικής, με αποτέλεσμα ο ακροατής ακούγοντας την μουσική να «ακούει» και τα εγγεγραμμένα μηνύματα, τα οποία κατευθύνονταν στο υποσυνείδητό του, χωρίς ο ίδιος να αντιλαμβάνεται το γεγονός.

Και ενώ η εγγραφή ήταν αδιαμφισβήτητο γεγονός, όπως σε κάθε ανάλογη περίπτωση, το θέμα είχε προκαλέσει τις γνώριμες αντιπαραθέσεις μεταξύ «συνωμοσιολόγων» και «ορθολογιστών» με τους πρώτους να διατείνονται ότι η συχνή επανάληψη των υποσυνείδητων μηνυμάτων (πλύση εγκεφάλου) ήταν δυνατόν να επηρεασθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά, τους δε δεύτερους να ισχυρίζονται ότι απλά επρόκειτο για διαφημιστικά «παιχνίδια» των studios και τίποτα περισσότερο. 

Ωστόσο,  θεωρούμε δεδομένο ότι τόσο οι Σοβιετικοί (οι οποίοι πειραματίζονταν με υψίσυχνα για εμφύτευση πληροφοριών σε εγκεφάλους αντιφρονούντων) όσο και  διάφορες Υπηρεσίες όλων των «στρατοπέδων» του πλανήτη, πραγματοποιούσαν (και πραγματοποιούν), ανάλογα πειράματα νοητικού ελέγχου [1] μέσω υπο/υπερήχων

Σήμερα, όσο και αν πολλοί θεωρούν ότι γενικά το θέμα άπτεται της επιστημονικής φαντασίας, η τεχνολογία για εγγραφή υποσυνείδητων μηνυμάτων επάνω από μουσική, είναι πια διαθέσιμη ακόμα και  στο εμπόριο, αν και θεωρείται ότι αυτές οι «ηχογραφήσεις» απαιτούν συνήθως επαναλαμβανόμενη χρήση για αρκετές ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες για να επιφέρουν αποτέλεσμα.

       β.  Μέσω «Ανάστροφης κάλυψης» (Αντίστροφα μηνύματα)

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι γνωστή σαν «ανάστροφη κάλυψη» και κατ΄ αυτήν οι φράσεις καταγράφονται αντίστροφα στο δίσκο, οπότε γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις μας, μόνο όταν ο δίσκος περιστρέφεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, όταν ο δίσκος «παίζεται» κανονικά, το μόνο που αντιλαμβάνεται ο ακροατής, είναι το τραγούδι που υπάρχει στον δίσκο. 

Διάφοροι ερευνητές χρησιμοποιώντας κατάλληλο ψηφιακό πρόγραμμα και παίζοντας τα τραγούδια ανάποδα [2], ισχυρίζονται ότι ακούγονται διάφορα σατανιστικά μηνυματα, όπως …

«Αοιδοί του Σατανά» (Μαζωνάκης/ «Τέρμα»),  «Σατανά Θεού θάψω» (Βίσσυ / «Αϋπνίες»), «Ο Σατανάς να ζει» (Μαρινέλλα / «Κι΄ύστερα»),  «Όντως θα αλλάξουμε σε ήθος οι που ξέραμε ο έχων συνάξει αλλήλους το χάρον έχει ανάμεσα» (Παπακωνσταντίνου / «Άσε με να κάνω λάθος»), «Σατανά, Σατανά αεί δοξάσεις» (Πανουσης / «Εκλογές»),  «Είσαι ο Σατανάς» (Πρωτοψάλτη / «Ο άγγελός μου»)  κλπ, ενώ μόνο η λέξη «Σατανάς» ανιχνεύεται (συμπτωματικά ή όχι) σε πολλά τραγούδια, ενώ τα αντίστοιχα σατανιστικά μηνύματα στην ξένη μουσική σκηνή/δισκογραφία προφανώς είναι πολλαπλάσια.

Φυσικά πολλές φορές το τι ακούγεται είναι μάλλον υποκειμενικό, αφού ο ήχος δεν είναι πάντα καθαρός, αλλά και από την άλλη πλευρά, επιβεβαιωμένα σε πολλές περιπτώσεις σαφέστατα δεν πρόκειται για ανεστραμμένες (αναγραμματισμένες) λέξεις, αλλά για κάτι τελείως «διαφορετικό» … που εναπόκειται στην κρίση του καθενός

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα video ερευνητή που ανιχνεύει αντίστροφα τραγούδι του Μαζωνάκη (το βασικό «μήνυμα» βρίσκεται στο 3:15 του video)

 

... και ένα video με αποσπάσματα 8 Ελληνικών τραγουδιών ... (θα συνιστούσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο 0:40 του video)

 

      γ.   Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πηγή, εταιρεία προώθησης προϊόντων του εξωτερικού, διαφημίζει σύστημα εκπομπής υποσυνείδητων διαφημιστικών μηνυμάτων στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία κλπ), μέσω καταλλήλων συχνοτήτων οι οποίες προκαλούν δονήσεις (μηχανικής φύσης) στα τζάμια των μεταφορικών μέσων, επάνω στα οποία ακουμπούν τα κεφάλια τους αμέριμνοι και χαλαροί επιβάτες …

O ΑΡΙΘΜΟΣ Α - 113

Μέσα στον καταιγισμό των μηνυμάτων στις παιδικές ταινίες, έγινε αντιληπτή και η συστηματική επανάληψη του αριθμού A-113, η οποία όπως ήταν λογικό πυροδότησε πολλές θεωρίες σχετικά με το νόημά του. Τελικά όμως όλα επεξηγήθηκαν μετά από δήλωση του John Lasseter του Pixar, ότι απλά επρόκειτο για τον αριθμό της αίθουσας ζωγραφικής στο Καλλιτεχνικό Ινστιτούτο Τεχνών της California, στην οποία μία ομάδα καλλιτεχνών έμαθαν να δημιουργούν τα εκπληκτικά εφέ των κινουμένων σχεδίων ...

 

Η ΘΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Με την βασική αρχή ότι ένα μαχαίρι μπορεί να σκοτώσει αλλά και να χειρουργήσει, εύλογα τα υποσυνείδητα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για θετικούς – θεραπευτικούς σκοπούς.

Έτσι …

ο Dr. Norman Dixon, μετά από εκτεταμένη έρευνα στην υποσυνείδητη εκμάθηση, παρέθεσε στο ακαδημαϊκό του έργο «Προσυνείδητη Επεξεργασία» (Preconscious Processing), 748 αναφορές σε μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της υποσυνείδητης επικοινωνίας, με πάνω από 80% θετικά αποτελέσματα

Ο Dr. Kenneth Parker μέσω έρευνας που διεξήγαγε για να διαπιστώσει εάν τα υποσυνείδητα μηνύματα μπορούν να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή απόδοση, κατέδειξε σημαντική βελτίωση στην απόδοση των φοιτητών.

Ο Dr. Lloyd H. Silverman μελέτησε πάνω από 40 ομάδες καπνιστών με στόχο την διακοπή του καπνίσματος. Οι μισοί από κάθε ομάδα είχαν εκτεθεί σε υποσυνείδητα ηχητικά μηνύματα, και οι άλλοι μισοί όχι. Μέσα σε έναν μήνα, το 66% των ατόμων που εκτέθηκε σε υποσυνείδητα μηνύματα διέκοψε το κάπνισμα, σε σύγκριση με το 13% των υπολοίπων.  

Ανάλογο δε πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε υπέρβαρες γυναίκες με σκοπό την απώλεια βάρους, κατέδειξε επίσης, ότι όπου χρησιμοποιήθηκαν ηχητικές υποσυνείδητες υποβολές, τα αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα.

 

Η «ΑΛΛΗ» ΠΛΕΥΡΑ

Όπως σε κάθε είδους θέμα που άπτεται έστω και των παρυφών της συνωμοσιολογίας, υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά ... η οποία συνήθως εμφανίζεται λογικοφανής αλλά και ιδιαίτερα φανατική στις απόψεις της.  Έτσι και στο συγκεκριμένο θέμα των υποσυνείδητων μηνυμάτων, δεν είναι λίγοι εκείνοι  που απαξιώνουν ολοκληρωτικά το θέμα, αποτελώντας πολλές φορές (κατά την προσωπική μου άποψη) ένα πολύτιμο «δεκανίκι» των «γνωστών – αγνώστων», αφού θεωρώ ότι η μεγαλύτερη συνωμοσία είναι αυτή που προσπαθεί να πείσει ότι δεν υπάρχουν συνωμοσίες …

 

Και τέλος, ένα video για το θέμα, από τα δεκάδες του διαδικτύου …

 

ΑΠΟΨΗ «APOKALYSIS»

Τα «αρνητικά» υποσυνείδητα μηνύματα (διαφημιστικά ή μη) προφανώς υπάρχουν (για περισσότερο από 70 χρόνια), εν δυνάμει μπορούν να μας επηρεάσουν, ακόμα και να γίνουν μέρος των πεποιθήσεών μας. Γενικά, θεωρούμε ότι η «εκπομπή» ενός τέτοιου μηνύματος από άτομο, ομάδα, εταιρεία ή οργάνωση, θα έχει το ανάλογο αποτέλεσμα στον «παραλήπτη», εφ’ όσον όμως αυτός έχει την προδιάθεση (ή και την επιθυμία) να τα δεχτεί, ή δεν διαθέτει (είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ελλιπούς γνώσης - εμπειρίας) μία κατασταλαγμένη – «στιβαρή» ψυχο-πνευματική «δομή», με τις ανάλογες αντιστάσεις που θα λειτουργήσουν προστατευτικά. 

Από την άλλη, η θετική πλευρά της επιστήμης, θα πρέπει να ενσκήψει στο θέμα και να εξελίξει τις υποσυνείδητες τεχνικές / υποβολές, ώστε να καταστεί δυνατή η βοήθεια ασθενών (πχ εξάλειψη φοβιών ή άγχους, αύξηση της αυτοεκτίμησης κλπ), στους οποίους οι κλασσικές μορφές αντιμετώπισης, δεν δείχνουν ικανές να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Κλείνοντας, αφενός μεν υπενθυμίζεται ότι το τελικό συμπέρασμα επαφίεται στον καθένα ξεχωριστά, και αφετέρου τονίζεται ότι το άρθρο (όπως και κάθε άρθρο της «APOKALYPSIS») σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πόνημα γύρω από το θέμα, αλλά ένα μικρό έναυσμα για σχετική έρευνα του κάθε ενδιαφερόμενου-ης …

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]  Η προσπάθεια διαφόρων Υπηρεσιών για επίτευξη νοητικού ελέγχου με προγράμματα τύπου «MK-Ultra», «Monarch» κλπ, η οποία και εν μέρει εμπίπτει στην κατηγορία των υποσυνείδητων μηνυμάτων, θα αποτελέσουν θέμα ειδικού άρθρου

[2]  Το αντίστροφο «παίξιμο» ενός τραγουδιού είναι μία σχετικά απλή διαδικασία, που πραγματοποιείται με την χρήση του δωρεάν διαδικτυακού προγράμματος  AUDACITY, οδηγίες για την χρήση του οποίου μπορείτε να δείτε μέσα από το επεξηγηματικό video νεαρού ερευνητή ΕΔΩ

 

 

ΠΗΓΕΣ

psychologistworld.com

visualmeditation.co

slideshare.net

thesecretrealtruth.blogspot.com

enallaktikidrasi.com

doctv.gr

axia-logou.blogspot.gr

zougla.gr

thesecretrealtruth.blogspot.com

wikipedia.org    

boredbug.com

coolweb.gr

subliminals.wizabout.com

suspect-enjoys-the-silence.blogspot.gr

alternativa-za-vas.com   

planetxnews.com  

slideshare.net

youtube.com

e-steki.gr

dailymotion.com

Search