ΚΑΙ ΟΜΩΣ! ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ!

Όχι, δεν πρόκειται για αναφορά σε κάποια μαντζούνια, βότανα ή σε διάφορα περίεργα «πρακτικά» που έχουμε ακούσει όλοι κατά καιρούς ...

Θα μεταφέρω απλά κάτι που άκουσα πριν πολλά χρόνια και φυσικά χαμογέλασα, όπως υποθέτω και πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή, αλλά το χαμόγελό μου μετά τους πρώτους υπολογισμούς μετατράπηκε σε προβληματισμό …

Αυτό που άκουσα λοιπόν κάπου κάποτε και από κάποιον που δεν ήταν ούτε γιατρός, ούτε βιολόγος, ούτε και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το θέμα, είναι ότι μέσα από κάποιους χρονικούς υπολογισμούς, υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματισθεί με πολύ αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, το φύλο του παιδιού που επιθυμει ένα ζευγάρι, αλλά με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει προηγούμενη κύηση (είτε αυτή κατέληξε σε τοκετό, είτε διακόπηκε για τον οποιονδήποτε λόγο). Δηλαδή ο υπολογισμός αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο για το ΠΡΩΤΟ παιδί.

 

Πως γίνεται αυτός ο υπολογισμός;

Σύμφωνα με την «θεωρία», από την ημερομηνία γέννησής του ο άντρας «αλλάζει αίμα» κάθε 4 χρόνια. Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτή η «αλλαγή αίματος», δεν έχω απάντηση. Ούτε και η «πηγή» μου είχε. Προκειμένου όμως να συνεχίσουμε, ας το θεωρήσουμε κάτι σαν ... «ανανέωση του οργανισμού».

Σε αντίθεση με τον άντρα, η γυναίκα «αλλάζει αίμα» κάθε 3 χρόνια.

Έτσι, κατά την ημερομηνία σύλληψης του παιδιού, όποιος έχει πιο πρόσφατη «αλλαγή αίματος», δηλαδή έχει πιο ανανεωμένο … πιο ισχυρό οργανισμό, «κυριαρχεί» και δίνει το φύλο του στο παιδί  (παραδείγματα 1 και 2)

Αρκετά δύσπεπτο ε;

Ωστόσο … επειδή δεν συνηθίζω να απορρίπτω ο,τιδήποτε πριν το επιβεβαιώσω – σε όποιο βαθμό τουλάχιστον έχω την δυνατότητα – άρχισα να υπολογίζω το φύλο διαφόρων γνωστών μου, με βάση τις ημερομηνίες γέννησης των γονέων τους και των ίδιων. Και ω του θαύματος … η περίεργη αυτή θεωρία μου επαληθευόταν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, με αποτέλεσμα να με απομακρύνει σιγά σιγά από την πιθανότητα του τυχαίου

Φυσικά είναι αυτονόητο, ότι κατά τον ίδιο τρόπο ένα ζευγάρι, μπορεί να υπολογίσει το διάστημα στο οποίο είναι κατά πολύ αυξημένες οι πιθανότητες, το παιδί να έχει το φύλο  που επιθυμεί    (παράδειγμα 3)

Ας δούμε όμως τα παραπάνω με κάποια παραδείγματα προκειμένου να γίνουν απόλυτα κατανοητά.

 

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Έστω ότι σήμερα, μία γυναίκα γεννημένη τον Ιούνιο του 1990 βρίσκεται σε κύηση με εκτιμώμενο τοκετό στα τέλη Μαρτίου 2018. Ο δε άντρας της είναι γεννημένος τον Ιανουάριο του 1988. Ποιο θα είναι το φύλο του παιδιού;

Αφού επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπήρξε προηγούμενη κύηση (γέννα, αποβολή, έκτρωση) υπολογίζουμε

   α.   Την ημερομηνία σύλληψης

Αφού ο τοκετός εκτιμάται στα τέλη Μαΐου 2018, η σύλληψη θα έχει συμβεί 9 μήνες πριν, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου 2017

   β.   Τις «αλλαγές» στον άντρα

Αφού γεννήθηκε τον Ιανουάριο 1988, οι «αλλαγές» του συνέβησαν … Ιαν 1992 – Ιαν 1996 – Ιαν 2000 - Ιαν 2004 – Ιαν 2008 – Ιαν 2012 – Ιαν 2016 – Ιαν 2020.  Δηλαδή, η πιο πρόσφατη στην σύλληψη «αλλαγή» του, είναι αυτή του Ιανουαρίου 2016

   γ.   Τις «αλλαγές» στην γυναίκα

Αφού γεννήθηκε τον Ιούνιο 1990, οι «αλλαγές» της συνέβησαν …  Ιουν 1993 – Ιουν 1996 – Ιουν 1999 – Ιουν 2002 – Ιουν 2005 – Ιουν 2008 – Ιουν 2011 – Ιουν 2014 – Ιουν 2017 – Ιουν 2020.   Δηλαδή, η πιο πρόσφατη στην σύλληψη «αλλαγή» της, είναι αυτή του Ιουνίου 2017

Έτσι, βλέπουμε ότι η πλησιέστερη αλλαγή στην ημερομηνία σύλληψης είναι αυτή της γυναίκας, πράγμα που σύμφωνα με την θεωρία σημαίνει ότι έχει ισχυρότερο οργανισμό, οπότε θα δώσει και το φύλλο της στο παιδί … άρα κορίτσι

 

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Έστω ότι μία γυναίκα γεννημένη τον Ιούλιο του 1987 βρίσκεται σε κύηση με εκτιμώμενο τοκετό στα τέλη Μαΐου 2017. Ο δε άντρας της είναι γεννημένος τον Ιούνιο 1985. Ποιο θα είναι το φύλο του παιδιού;

Αφού επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπήρξε προηγούμενη κύηση (γέννα, αποβολή, έκτρωση) υπολογίζουμε

   α.   Την ημερομηνία σύλληψης

Αφού ο τοκετός εκτιμάται στα μέσα Μαΐου 2017, η σύλληψη θα έχει συμβεί 9 μήνες πριν, δηλαδή στα μέσα Αυγούστου 2016

   β.   Τις «αλλαγές» στον άντρα

Αφού γεννήθηκε τον Ιούνιο  1985, οι «αλλαγές» του συνέβησαν … Ιουν 1989 – Ιουν 1993 – Ιουν 1997 – Ιουν 2001 – Ιουν 2005 – Ιουν 2009 – Ιουν 2013 – Ιουν 2017 – Ιουν 2021.  Δηλαδή, η πιο πρόσφατη στην σύλληψη «αλλαγή» του, είναι αυτή του Ιουνίου 2017

   γ.   Τις «αλλαγές» στην γυναίκα

Αφού γεννήθηκε τον Ιούλιο 1987, οι «αλλαγές» της συνέβησαν …  Ιουλ 1990 – Ιουλ 1993 – Ιουλ 1996 – Ιουλ 1999 – Ιουλ 2002 – Ιουλ 2005 – Ιουλ 2008 – Ιουλ 2011 – Ιουλ 2014 – Ιουλ 2014 – Ιουλ 2017 – Ιουλ 2020.   Δηλαδή, η πιο πρόσφατη στην σύλληψη «αλλαγή» της είναι αυτή του Ιουλίου 2017

Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι και οι δύο γονείς είχαν «αλλαγή» στην ίδια χρονιά. Έτσι τώρα παρακάμπτοντας την χρονολογία, εστιάζουμε στον μήνα και βλέπουμε ότι πάλι η γυναίκα έχει πιο πρόσφατη αλλαγή στην ημερομηνία σύλληψης, οπότε σύμφωνα πάντα με την θεωρία δίνει και το φύλο της …  

 

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»)

Ένα ζευγάρι θέλει σήμερα (μέσα Νοεμβρίου) να αποκτήσει παιδί. Σε ποια διαστήματα θα πρέπει σύμφωνα με την θεωρία να γίνει η σύλληψη ώστε το παιδί να έχει το επιθυμητό φύλο;

Υπολογισμός

Η γυναίκα γεννήθηκε τον Αύγουστο 1985, οπότε οι «αλλαγές» της θα είναι …  Αυγ 1988 – Αυγ 1991 – Αυγ 1994 – Αυγ 1997 – Αυγ 2000 – Αυγ 2003 – Αυγ 2006 – Αυγ 2009 – Αυγ 2012 – Αυγ 2015 – Αυγ 2018 – Αυγ 2021 – Αυγ 2024 – Αυγ 2027 κλπ

Ο άντρας γεννήθηκε τον  Ιανουάριο 1986, οπότε οι «αλλαγές» του θα είναι … Ιαν 1990 - Ιαν 1994 - Ιαν 1998 - Ιαν 2002 - Ιαν 2006 - Ιαν 2010 - Ιαν 2014 - Ιαν 2018 - Ιαν 2022 - Ιαν 2026  κλπ

Φτιάχνοντας ένα «χρονοδιάγραμμα» όπως αυτό στην εικόνα που ακολουθεί, διακρίνουμε καθαρά τα διαστήματα τεκνοποίησης που «ενδείκνυνται» για το κάθε φύλο …

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σύμφωνα με την θεωρία, η προσέγγιση υπολογισμού ξεπερνάει το 90%, αφήνοντας ένα μικρό ποσοστό σαν εξαίρεση στον κανόνα, που οφείλεται σε μία παράμετρο. Την περίπτωση κατά την οποία αυτός (ή αυτή) που έχει την πιο πρόσφατη «αλλαγή» βρίσκεται σε άσχημη σωματική ή ψυχολογική κατάσταση (αρρώστια, ασθένεια, νόσο κλπ) … σε μία κατάσταση δηλαδή, που είναι ικανή να ακυρώσει το θέμα του «χρονικά» ισχυρότερου οργανισμού.

 

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ …

ΕΑΝ … λέω ΕΑΝ το όλο σκεπτικό έχει βάση, αυτονόητα η γνωστή θεωρία της Βιολογίας με τα χρωμοσώματα «Χ» και «Υ» τίθεται υπό αμφισβήτηση … ή έστω αποδεικνύεται, ότι υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό του φύλου του παιδιού, και οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ληφθεί υπόψη. Και όπως πάντα … δεν θέλω να πείσω κανέναν και για τίποτα. Τουλάχιστον για ένα θέμα σαν αυτό, η επαλήθευση ή η διάψευση, είναι απλά στο χέρι σας …

 

Ι.Π

 

Search