ΞΥΛΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΡΗΤΟΡΕΣ)

Η λεγόμενη «Ξύλινη γλώσσα» είναι η γνωστή πρακτική του να μιλά κάποιος χωρίς να λέει τίποτα, ενώ ταυτόχρονα να φαίνεται ότι διαθέτει ένα ιδιαίτερο επίπεδο μόρφωσης, το ύψος του οποίου τον καθιστά εξαιρετικά δυσνόητο.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια εντελώς ανούσια έως και παρανοϊκή φλυαρία, η οποία όμως εκπέμπει «κύρος» και «υψηλή διάνοια».

Εξ΄ άλλου, ο Μακιαβέλι στο μνημειώδες έργο του «Ο Ηγεμών» με το οποίο απευθύνεται σε κάθε επίδοξο ηγεμόνα για το πώς πρέπει να φέρεται, να σκέφτεται και να πράττει, μεταξύ άλλων συμβουλεύει ότι επιβάλλεται να είναι δυσνόητος
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί παράδειγμα – ιδανικό εγχειρίδιο – της γλώσσας την οποία θα πρέπει να γνωρίζει καλά κάθε εκκολαπτόμενος επίδοξος ρήτορας – πολιτικός - εθνοπατέρας.  
Και φυσικά, σε μία τέτοια ομιλία δεν εγκυμονείται κίνδυνος να υποβληθούν από τους παριστάμενους επεξηγηματικές ερωτήσεις, αφού ο ακροατής μη έχοντας καταλάβει απολύτως τίποτα, δεν θα διακινδυνεύσει να χαρακτηρισθούν ηλίθιος …

ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Αρχίστε την ομιλία με μία οποιαδήποτε φράση της 1ης στήλης και συνεχίστε διαδοχικά,  με οποιαδήποτε φράση από την 2η,  μετά από την 3η και τέλος από την 4η στήλη.
Έτσι πραγματοποιώντας όσους θέλετε από τους δεκάδες δυνατούς συνδυασμούς, μπορείτε να καθηλώσετε με το ανώτερο ρητορικό σας επίπεδο το άφωνο (και ανόητο) κοινό …  
 

 
Μήπως σας θυμίζει κάτι ... ή κάποιους;

Ι.Π

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο πίνακας, αρχικά με 10 φράσεις, παρουσιάστηκε από τον Ηλία Αναγνωστόπουλο στην «Επιθεώρηση Πολιτικά» για να εμπλουτιστεί στην συνέχεια από αγνώστους με 10 επιπλέον φράσεις.
 

Search